Cenník

Podľa zákona č. 561/2008 z.z. majú zárobkovo činní rodičia dieťaťa do 3 rokov možnosť čerpať príspevok na starostlivosť o dieťa do výšky 280 euro mesačne.

Celodenná starostlivosť vrátane stravy
280 EUR/mesiac
Poldenná starostlivosť vrátane stravy
200 EUR/mesiac
Hodinová starostlivosť
2 EUR/hod
Starostlivosť mimo otváracích hodín
3 EUR/hod
Stravná jednotka, v prípade záujmu hodinovej starostlivosti (desiata, obed, olovrant)
2,19 EUR

 

Ceny zahŕňajú

  • Kompletné vzdelávacie aktivity
  • Didaktické certifikované pomôcky, pracovný, výtvarný a spotrebný materiál na každodenné aktivity
  • Výučba anglického jazyka, pod vedením jazykovej lektorky
  • Narodeninové a meninové oslavy, MDD, Vianočná besiedka
  • Uteráky, posteľnú bielizeň, hygienické potreby
  • Strava- desiata, obed, olovrant

Platbu prosíme uhradiť vždy do 15.dňa aktuálneho mesiaca

Cenník platný od 2.1.2018

Pozrite si aj

Naše ponúkané služby

O našej škôlke