Denné aktivity

 • 06:30 – 8:30

  Príchod detí, ranný filter, Montessori aktivity podľa výberu detí alebo hry motorické, didaktické, zamerané na dennú tému

 • 8:45 – 9:15

  Hygiena, desiata

 • 9:15 – 10:00

  Aktivity naväzujúce na ranné činnosti- rozdelené podľa vekových osobitostí detí

 • 10:15 – 11:25

  Hygiena, pobyt vonku

 • 11:00 – 11:45

  Hygiena, obed

 • 12:00 – 14:30

  Čítanie rozprávky, odpočinok, spánok

 • 14:30 – 15:00

  Hygiena, olovrant

 • 15:00 – 17:00

  Voľné hry, pobyt vonku podľa počasia, vonkajšie aktivity, odchod detí domov