Naše služby

Kto sa stará o Vaše deti

Volám sa Veronika Vlčková a som zakladateľkou Škôlky pod lesom.

Študovala som na pedagogickej a sociálnej akadémií v Leviciach odbor učiteľstvo a vychovávateľstvo a doplňujúce dvojročné štúdium špeciálnej pedagogiky. Mám absolvovaný prvý stupeň odboru predškolskej inkluzívnej pedagogiky na Trnavskej univerzite. Absolvovala som kurzy Montessori pedagogiky, ktoré sú určené pre prácu s deťmi od 0 – 6rokov. Kurzy jogových cvičení pre deti.  V súčasnosti pokračujem v ďalšom individuálnom vzdelávaní, v oblasti alternatívnej pedagogiky.

10 rokov som pracovala ako učiteľka v materskej škole, kde som získala množstvo skúseností vo  výchove a práci s deťmi.

Cieľom nášho zariadenia je plnohodnotný a všestranný rozvoj , rešpektujúci individualitu každého dieťaťa, ktorý chceme dosiahnuť prostredníctvom výchovno- vzdelávacích aktivít, ale i prvkami alternatívnej pedagogiky. Podnetným prostredím a správne zvolenými aktivitami, sa snažíme deťom v ich konkrétnom senzitívnom období získať čo najviac vedomostí, zručností a skúseností potrebných pre ich ďalší rozvoj.

Čo ponúkame?

 • Prevádzku máme otvorenú celoročne. Poskytujeme komplexnú mesačnú celodennú starostlivosť, občasnú poldennú a celodennú a hodinovú starostlivosť.
 • Edukačnými aktivitami a zavedenými prvkami Montessori pedagogiky pracovať na rozvíjaní a zlepšovaní senzo- motoriky, kooperácie, komunikácie, na rozvoji pamäte, slovnej zásoby, logického myslenia. Podporujeme „senzitívne obdobia detí“.
 • Dávame priestor hrám a situáciám, ktoré sú zamerané na spoločenské spolunažívanie. Ako je riešenie konfliktu, požiadanie o pomoc, pozdravy, poďakovanie, privítanie a uctenie si návštevy.
 • Vedieme deti k osvojeniu si základných hygienických návykov
 • Deti majú k dispozícií kvalitný zdraviu neškodný materiál od certifikovaných výrobcov.
 • Personál s predškolským a špeciálno- pedagogickým vzdelaním a získaným potrebným certifikátom na prácu s Montessori metódami.
 • V súčasnosti prebiehajú kurzy anglického jazyka pod vedením lektorkou z Jazykovej školy Prima v Leviciach. Kurzy sú realizované prirodzenou hravou formou
 • Každodenné pracovné a výtvarné aktivity z prírodného a recyklovateľného materiálu, kde si deti rozvíjajú predstavivosť a jemnú motoriku
 • Prevádzku aj počas prázdnin, kde ponúkame rôzne zábavné aktivity aj pre deti, ktoré nenavštevujú naše zariadenie.
 • Počas celého roka absolvujeme meninové a narodeninové oslavy, Týždeň detskej radosti spojený s Dňom detí, , Karneval, Mikuláš, Vianoce, príležitostné divadelné predstavenie..
 • Naše zariadenie ponúka prenájom nebytových priestorov:
  • Na účely detských kurzov a akcií – šatňa, spoločenská miestnosť, sociálne zariadenie pre dospelých aj deti
  • Počas pracovných dní od 17.hodiny, cez víkendy a štátne sviatky

Čo si treba priniesť?

 • Vyplnenú prihlášku, podpísané oboznámenie s podmienkami prijatia dieťatka do zariadenia
 • Lekárske potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa
 • Kópiu preukazu zdravotného poistenia
 • Náhradne veci na prezlečenie, ako je tričko, ponožky, tepláčiky, spodné prádlo
 • Papučky
 • Pyžamko
 • Vlastné plienky
 • Ak si dieťatko vyžaduje cumeľ, dojčenské mlieko, obľúbenú hračku na spanie
 • Pobyt vonku nie je závislý od počasia, preto Vás prosíme, aby ste detičky náležite pripravili na pobyt vonku v každom počasí.
 • Prosíme však rôzne drobné predmety, aj hračky deťom do zariadenia nedávať
 • V prípade choroby dieťaťa vyžadujeme lekárske potvrdenie o jeho konkrétnom zdravotnom stave .

Poskytujeme

 • Vlhčené utierky
 • Hygienické podložky do postieľok
 • Hygienické vreckovky, toaletný papier
 • Posteľnú bielizeň, uteráky, ich pravidelná výmena
 • Podrabníky

Pozrite si aj

Naše denné aktivity