O nás - Detské jasle

O našej škôlke

girl-about-usSme súkromné zariadenie predškolského typu, zamerané na starostlivosť a výchovu detí od 0- 5 rokov s prvkami Montessori pedagogiky.
Nachádzame sa v centre mesta v rodinnom dome so záhradou, na mieru prispôsobenom detským potrebám. V súčasnosti vytvárame skupinu detí vo veku od 0- 4 rokov.

boy-about-usSpĺňame všetky materiálno-technické požiadavky pre prevádzkovanie jaslí v zmysle zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní, č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, vyhláška MZ SR č. 527/2007 o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenie pre deti a mládež. Rozhodnutie regionálneho hygienika o schválení našej prevádzky v Novej Bani.

Pozrite si aj

Naše ponúkané služby

Program a aktivity pre deti